Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

1859 - 2009 η βασίλισσα πρόβλεψε...

ο νόμος σας κ. Αβραμόπουλε
εκατόν πενήντα τρία χρόνια μετά..
δια των "καπνοσυρίγκων" κοινώς ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΩΝ τι προβλέπει?