Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

δηλαδή ???...ΑΥΤΟ???


Φιλοδοξούν να εκδίδουν συντάξεις μέσω Internet

Την έκδοση συντάξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, και μάλιστα μέσω Διαδικτύου, προωθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας.

Το πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης συνταξιούχων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο έργο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-services, συνολικού προϋπολογισμού 223.950 ευρώ, που προκήρυξε για τις 22 Ιουλίου 2008 η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός πληροφορικού συστήματος αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών στους δικαιούχους σύνταξης δημόσιους υπαλλήλους, παρέχοντας άμεσα ή έμμεσα υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Στόχος είναι η εξοικείωση των συνταξιούχων και των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως, και δη η αποστολή αιτήσεων ή βεβαιώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι νέες υπηρεσίες, που θα παρέχονται σε επταήμερη και 24ωρη βάση σε όλους τους δικαιούχους σύνταξης τόσο μέσω του Internet όσο και μέσω των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου) και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών, επικεντρώνονται σε 6 σημεία:

1. Αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων και παρακολούθησης των πληρωμών.

2. Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού κέντρου πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού, για θέματα που σχετίζονται με συντάξεις, όπως η νομοθεσία, καθώς και όρια, ποσά και διαδικασία συνταξιοδότησης κ.λπ.

3. Ηλεκτρονική και αποκεντρωμένη, μέσω ΥΔΕ και ΚΕΠ, υποβολή αιτημάτων για την έκδοση της σύνταξης.

4. Πλήρης ηλεκτρονική υποστήριξη του συνταξιοδοτικού κύκλου. Από την αίτηση του συνταξιούχου μέχρι και την απονομή της σύνταξης, τυχόν μεταβολές, πληρωμή, ενημέρωση του συνταξιούχου, αναπροσαρμογή της όποτε αποφασίζεται και τυχόν διακοπή της.

5. Απλούστευση των διαδικασιών πληρωμής των συντάξεων.

6. Παροχή εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Το συγκεκριμένο έργο, που προκήρυξε η ΓΓΠΣ, περιλαμβάνει ακόμα την πιστοποίηση χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τη διευκόλυνση του εμπορίου με ηλεκτρονικά τιμολόγια κ.λπ.

θεέ και κύριε...δηλαδή τώρα αν σας πιάσει στο στόμα του ο λάκης θάχει άδικο?

Δεν υπάρχουν σχόλια: